Personale og politikere kunne tirsdag den 4. september klippe snoren til en helt ny prototype på fremtidens operationsstue. Stuen skal give OUH’s mange specialer mulighed for at teste funktionaliteten, inden der bygges 52 nye moderne operationsstuer på Nyt OUH.

Operationsstuerne på Nyt OUH bliver bygget efter princippet om, at flere specialer skal kunne bruge dem. Denne fleksibilitet gør, at brugen af operationsstuerne kan tilpasses fremtidige ændringer indenfor kirurgiske specialer. Dermed bliver udnyttelsesgraden optimal.

Regionsrådsformand Stephanie Lose førte i dag saksen, der åbnede dørene for de mange specialer, der nu på skift skal arbejde på den helt nye moderne operationsstue. Hun lagde i sin tale vægt på, at Nyt OUH’s operationsstuer er fremtidssikrede.

– Nyt OUH er et byggeri, der rækker langt ind i fremtiden, og det stiller store krav til vores evne til at spå om udviklingen ind i fremtiden. Derfor er stuerne udviklet i samarbejde med 11 kirurgiske specialer, anæstesien og serviceorganisationerne, så vi dækker alle behov. Nu skal det så testes, om teori og praksis følges ad, sagde regionsrådsformand Stephanie Lose under indvielsen.

Formand for Anlægs- og Innovationsudvalget i Regions Syddanmark, Karsten Uno Petersen, understregede betydningen af, at stuerne også møder patienten med mere indbydende rammer, end det er tilfældet i dag.

– Patienten, der køres ind til en operation, vil ofte være bange og nervøs. Her har arkitektur og de fysiske rammer en stor betydning. Der er arbejdet med belysning og design, så patienten kan få pulsen lidt ned. Dette har ikke mindst betydning, fordi vi i fremtiden vil se flere operationer, hvor patienten er vågen under operationen, sagde Carsten Uno Petersen.

De mange specialer vil melde deres erfaringer ind til den projektgruppe, der har udviklet stuen. Dermed bygges de 52 nyt operationsstuer på Nyt OUH på et afprøvet grundlag.

– Det er meget billigere at bygge en helt ny stue og finde de ændringer, der skal foretages, end det vil være at bygge 52 ny operationsstuer, der så måske ikke fungerer optimalt i forhold til alle specialerne, påpegede Regionsrådsformand Stephanie Lose.

Foto: Region Syddanmark