De nyeste ledighedstal fra Danmarks Statistik viser, at den sæsonkorrigerede ledighed i april 2016 er 5.611 fuldtidspersoner. Det svarer til 6,2 procent af arbejdsstyrken i Odense Kommune.

De nye tal betyder, at ledigheden er uændret fra 6,2 procent i marts 2016 til 6,2 procent i april 2016.

For hele landet er ledigheden i samme periode steget med 0,1 procentpoints til 4,3 procent.

Odense indtager stadig en 5. plads i ledighedsplaceringen – dvs. Odense har landets 5. højeste ledighedsprocent.