Den 14. august 2017 går ni nye ungdomscentre i luften og åbner dørene for Odenses unge mellem 11-18 år. Ungdomscentrene, der er fordelt over hele byen, erstatter de tidligere fritids- og ungdomsklubber. De unge kan sammen med deres forældre udforske de forskellige centres tilbud over de kommende to uger, hvor alle centrene inviterer til åbent hus.

Teknologi, bæredygtighed og kunst og kultur er nogle af de ting, alle Odenses unge mellem 11-18. år fra den 14. august kan opleve, når byens ni nye ungdomscentre slår dørene op. De første to uger er der åbent hus, hvor de unge og deres forældre kan tage rundt og opleve de forskellige centres muligheder. Herefter kan de unge frit vælge mellem centrene, når de får fri fra skole hver dag.

– Som ung i Odense skal man kunne have det sjovt og lære noget – også når man har fået fri fra skole. Vores ni nye ungdomscentre tilbyder alle noget forskelligt, men ens for dem alle er, er ønsket om skabe et fritidsliv med plads til venskaber med andre unge og et nært forhold til de voksne. Jeg håber, at centrene kommer godt fra start. At de unge og deres forældre vil tage godt imod dem, også selvom jeg godt ved, at det her er resultatet af en politisk beslutning. Jeg ved, at alle centrene står klar til at byde de unge velkomne med masser af liv og aktivitet, samt voksne som de unge kan spejle sig i og lade sig inspirere af, siger Susanne Crawley Larsen, R, børn og unge rådmand i Odense Kommune.

Aktiviteter planlægges sammen med de unge
Udover de mange aktiviteter, der allerede er planlagt på de ni ungdomscentre, så vil de unge i høj grad selv få indflydelse på, hvad der kommer til at foregå, når de får fri fra skole.

– Vi tror på, at de unge selv har masser af spændende input og inspirerede ideer til det indhold, de gerne ser på netop deres ungdomscenter. Vi tror på, at ved at inddrage de unge, så skaber vi de bedst mulige rammer for de unges fritid, og sammen kan vi skabe et tilbud, som de unge vil glæde sig til at være en del af, siger Carsten Djursaa, som er ny leder af UngOdense og dermed også de ni ungdomscentre.

Kom godt og sikkert frem
I den første tid vil medarbejdere fra de forskellige ungdomscentre være tilstede udenfor folkeskolerne hver dag, når 5. og 6. klasse får fri. De vil sørge for, at de yngste brugere af ungdomscentrene bliver fortrolige med ruten til det nærmeste ungdomscenter.

– Afstand, befordring og sikre veje til de nye ungdomscentre har fyldt en del i debatten om de nye centre. Vi har derfor valgt, at ingen af de yngste elever skal tage turen alene, før vi har sikret os, at de er fortrolige med ruten og måden at komme derhen. Det vil sige, at nogle steder cykler de til ungdomscentret og andre steder vil de tage bussen, men vi vil melde ud på SkoleIntra, så forældre og børn er orienteret om, hvordan det helt konkret vil komme til at foregå og på hvilke tidspunkter, vores medarbejderne vil stå klar den kommende tid, siger Nikolaj Juul Jørgensen, skolechef i Odense Kommune.

Fakta:
Ni ud af ti ungdomscentre åbner dørene den 14. august 2017.
Det er planen, at der også skal være et ungdomscenter i Odense SV, som skal dække lokalområderne Tingløkke, Højme, Sanderum og Bellinge. Centeret bliver dog tidligst klar om et år, imens tilbydes de unge i området i stedet aktiviteter på mindre lokaliteter.
Ungdomscentrene er gratis at benytte (der kan dog være brugerbetaling på enkelte aktiviteter).
Det kræver ingen tilmelding, man møder bare op.
Alle ungdomscentre har som udgangspunkt åbent tre dage om ugen fra 14.30. Åbningsdage er forskellige og centrene lukker mellem 21.30 og 22.00 (se vedhæftede oversigt for detaljer om de enkelte centre).

Hent PDF