En ny analyse, som Region Syddanmark har fået foretaget, viser, at gymnasier i kommuner med større byer som Odense og Vejle har oplevet stor fremgang i antallet af ansøgere. Anderledes ser det ud for uddannelserne i landområderne, der oplever tilbagegang. Resultaterne vil indgå i overvejelserne om næste års optagelseskapacitet.

Mens Odense og Vejle Kommune fra 2009 til 2018 har oplevet en fremgang i antallet af ansøgere til en gymnasial uddannelse på hhv. 22 pct. og 26 pct., ser det helt anderledes ud for kommuner med mindre hovedbyer. Eksempelvis er antallet af ansøgere til gymnasierne i Faaborg-Midtfyn og Nyborg Kommune i samme periode faldet med hhv. 28 pct. og 22,5 pct.
Det viser en ny analyse fra Region Syddanmark, der kortlægger de unges geografiske søgemønstre til gymnasierne i Region Syddanmark.

Analysen viser, at der i nogle tilfælde er tale om en tendens, hvor de unge i stigende grad søger mod de større studiebyer, når de skal vælge en ungdomsuddannelse som stx, hf, hhx eller htx.

Det er en udfordring for Region Syddanmarks ønske om en decentral uddannelsesstruktur, hvor det skal være muligt at tage en ungdomsuddannelse, uanset hvor man bor i regionen.

Formand for Udvalget for uddannelse og arbejdskraft, Tage Petersen (V), siger:
– Vi har et ønske om, at man skal kunne arbejde og uddanne sig, uanset hvor i regionen man vælger at bo. I en tid med faldende ungdomsårgange giver det en særlig udfordring, når unge fra landområder i stigende grad søger ind mod de større studiebyer. Derfor kan det blive nødvendigt, at vi regulerer optagelseskapaciteten for de gymnasiale uddannelser i de større byer og kommuner, så yderområderne fortsat kan tilbyde ungdomsuddannelser i lokalområdet.
Udvalget for uddannelse og arbejdskraft skal på mødet 13. december 2018 behandle den indberettede optagelseskapacitet for de almengymnasiale uddannelser.

Analysens hovedpointer:
– I 2018 var det ca. 90 pct. af de unge, der søgte et gymnasium, der søgte ind på et lokalt gymnasium. Der er dog stor kommunal variation.
– De unge er villige til at påtage sig længere transportafstand end nødvendigt – i gennemsnit 25 pct. længere end tidligere.
– Nogle gymnasiers optageområder har udviklet sig en del fra 2009 til 2018. Det gælder bl.a. i Trekantområdet, på Sydfyn og delvist i Odense.
– Nogle gymnasier, særligt i de større byer, oplever en stor tilstrømning af ansøgere, der fravælger deres nærmest liggende gymnasium.
– Tilsvarende oplever andre gymnasier, særligt i landområder, at gå glip af en del ansøgere, som fravælger dem, selvom de er det nærmeste gymnasium.

Læs hele analysen her.

Foto: ABW