Vægterkorpset i Odense Kommune har modtaget SSP Odense Prisen 2017, som er et skulderklap til dem, der skaber tryghed i kommunen og går i dialog med de unge.

Det blev Vægterne ved Odense Brandvæsen, der løb med SSP Odense Prisen. De hjælper blandt andet med vigtige informationer om ungegrupperinger, hærværk, misbrug og lignende, som kan bruges til at tilrettelægge de indsatser, der skaber tryghed.

Vægterne er et korps, der kører rundt og holder øje med kommunale bygninger i Odense. Deres formål er at forbygge, der opstår skader på kommunes ejendomme.

– Vi er selvfølgelig stolte og beæret over at kunne gøre en forskel og så kunne modtage denne pris. For os er det vigtigt at kunne hjælpe og bruge hinanden og SSP til vidensdeling, siger brandmester Søren Brodersen, der er leder af Vægterne i Odense.

Modtagerne af prisen fik overrakt en skulptur, som skal stå i vægternes indgangsparti.

Korpset bidrager særligt ved at tale med unge mennesker, som de møder i forbindelse med deres arbejde. Her bliver de en vigtig samarbejdspartner, når de som ansvarlige og tydelige voksne går i dialog om eksempelvis adfærd, eller hvorfor de unge opholder sig, hvor de gør.

– Jeg synes, det er både flot og fortjent, at vægterne har vundet SSP Prisen 2017. Ved at være en del af den forebyggende kæde er vægterne med til at understøtte vores strategi om tidlig forebyggelse, og ved at udfordre uacceptabel adfærd er de tillige med til at understøtte de unge menneskers dannelse og vise dem en vej i livet uden om kriminalitet, siger rådmand for børn og unge, Susanne Crawley, R.

SSP Odense er et samarbejde mellem Odense Kommune, Fyns Politi og boligorganisationerne i Odense, som har til formål at opbygge netværk på tværs af institutioner og organisationer for at gøre børn og unge robuste over for risikofaktorer.
Organisationen arbejder med en helhedsorienteret tilgang til det kriminalpræventive arbejde, hvor målgruppen er børn og unge mellem 0-24 år.

Det er fjerde gang i år, at SSP Odense uddeler prisen. Første gang fik Natteravnene prisen for deres indsats i Korup. Anden gang var det SAHAN og sidste år fik Fritidsvejledningen Uden Grænser prisen.

Foto: Odense Kommune