DMI har udsendt varsel om forhøjet vandstand på onsdag d. 9. januar 2019, hvor prognoserne pt. kun er problematiske for det nordlige Fyn, helt konkret Odense, Kerteminde og Nyborg kommuner.

Gældende varsel kan findes på DMIs hjemmeside – se her: http://www.dmi.dk/vejr/services/varsler/
Beredskab Fyn forbereder udlevering af sandsække til borgerne til sikring af egne hjem. Det vil i første omgang blive udlevering af sandsække til Nordfyns, Odense, Svendborg, Nyborg og Kerteminde kommuners borgere tirsdag d. 8. januar 2019. Adresserne kan ses her:

Kerteminde: Kohaven 8, 5300 Kerteminde – Kl. 7-15
Odense: Seden Strandby og Lodsen. Selvbetjening
Nordfyns kommune: Stark i Bogense. Østre Havnevej 6, 5400 Bogense. Selvbetjening
Nyborg: (Selvbetjening på fire adresser)
Nordenhusevej 23, 5800 Nyborg (hjørnet af Ørnevej og Nordenhusevej)
Maemosevej (efter Engparken 38), 5871 Frørup
Dronningensvej 48, 5800 Nyborg
Børge Jensens Plads (ud for Birkhovedvej 10), 5800 Nyborg
Svendborg: Nordre Kajvej, Svendborg. Selvbetjening

Der er pt. ikke planer for udlægning af watertubes, men dette kan ændre sig, hvis prognoserne forværres. Der planlægges for forebyggende pumpeopgaver i Nyborg.