De første resultater af værdighedsmilliarden ses nu i Odense, hvor ventelisten til demensdagtilbuddet Byhuset reduceres med hele 41 borgere. Byhuset udvider bl.a. med fire aktivitetshold, lukker huset op om lørdagen og ansætter fire nye medarbejdere. Det fortæller kommunen i en pressemeddelelse.

Da Odenses andel af værdighedsmilliarden 2016 blev uddelt, stod det fra starten klart, at man i Odense ønsker at bruge en del af pengene på demensområdet. Allerede nu ses de første resultater af prioriteringen.

Rådmand på ældre- og handicapområdet, Brian Skov Nielsen, fortæller:

”Antallet af mennesker, der diagnosticeres med demens, er stigende. Det er en udfordring, vi skal være meget opmærksomme på, og vi skal, så godt som vi overhovedet kan, forsøge at støtte mennesker med demens og deres pårørende. Jeg er meget glad for, at vi allerede nu er klar med gode, nye tilbud, der kan reducere ventelisten til dagsaktiviteter og samtidig bidrage til at højne livskvaliteten for både mennesker med demens og deres pårørende.”

Et af de nye tiltag i Byhuset, som er et dagtilbud til demente, er blandt andre en fredags dame-cruise. Fra den 17. juni 2016 vil et hold på seks-syv damer hver fredag blive hentet i bus og sammen med to medarbejdere køre ”ud i verden” for at opleve kultur, caféliv, natur mm.

Af andre nye initiativer kan nævnes aktiviteten ”Fritidsliv”, som foregår udendørs i tilknytning til Kulturbotanisk have. Her skal der fiskes, laves bål og spilles spil, alt efter hvad gruppen af demente ønsker. En decideret mandeklub ser også dagens lys, og igen er det her borgernes ønsker, der afgør indholdet af tilbuddet.

Formålet med de nye tiltag
Formålet med de nye tiltag i Byhuset er bl.a. at vedligeholde de ressourcer, mennesker med demens har, at øge deres livskvalitet i en ny, svær livssituation, at give dem oplevelser med ligesindede og at tilgodese de pårørende derhjemme. Hertil kommer selvfølgelig, at der i Odense løbende arbejdes på at reducere ventelisten til demensdagtilbuddene.

”I bund og grund handler det jo om, at mennesker med demens bevarer en følelse af værdi og livskvalitet i deres liv. Det er også vigtigt, at vil lytter til det store ønske, de fleste mennesker med demens har om at blive boende hjemme. Men hvis de pårørende ikke aflastes, kan de i længden have svært ved at bevare overskuddet til f.eks. at have en ægtefælle med demens boende hjemme. Derfor er de pårørende også en meget vigtig målgruppe,” fortæller Brian Skov Nielsen.

Byhuset udvider med de nye aktiviteter i løbet af juni 2016.